Voortuin met niveauverschil

Deze voortuin grenst aan een dijk. Het niveauverschil tussen de woning en de dijk is opgevangen met een gestukte muur.

In het nieuwe ontwerp voor deze tuin wordt het hoogteverschil tussen de woning en de dijk opgevangen door een muur. Deze muur vormt tevens een mooi decor voor enkele potten. De verschillende verhardingsvlakken worden verbonden door drie geknipte Buxusblokken. De strakke massa’s van muren en blokhagen worden afgewisseld met losse beplantingen. De rode Beukenhaag is een verbindend element met de zijtuin.